Aktualności
|
O nas
|
Kontakt
|
E-mail
-
Historia koła
-
Zarząd koła
-
Komisja rewizyjna
-
Członkowie
-
Kraina Wiecznych Łowów
-
Odznaczenia łowieckie
-
Aktualności
-
Archiwum aktualności
-
Walnego Zgromadzenia
-
Zarządu koła
-
Łowiska
-
Plany łowieckie
-
Prace gospodarcze
-
Pozyskanie
-
Plan polowań zbiorowych
-
Medalowe trofea
-
Strzelectwo
-
Opowiadania, wiersze
-
polowania zbiorowe
-
polowania indywidualne
-
nasze trofea
-
prace gospodarcze
-
imprezy w kole
-
zdjęcia archiwalne
-
bezkrwawe łowy
-
Prawo Łowieckie
-
Regulamin polowań
-
Statut PZŁ
-
Okresy polowań
-
Ustawa o broni
-
Szacowanie szkód
-
Staż w PZŁ
-
Kryteria selekcji
-
Pliki do pobrania
-
Programy o łowiectwie
-
PZŁ
-
portal łowiecki
-
ZO PZŁ w Szczecinie
-
faza księżyca
-
kalendarz łowiecki
-
pogoda
Aktualności
Składka PZŁ 2019

Składka członkowska na PZŁ wraz z ubezpieczeniem na rok 2019  wynosi:

- składka normalna  -  363 zł

- składka ulgowa     -    203 zł  

Składka ulgowa zgodnie z § 181 pkt. 2 Statutu PZŁ przysługuje uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia przed 31.12.2018.- 03-12-2018


Plan polowań zbiorowych

 W zakładce uchwały Zarządu Koła zamieszczono plan polowań zbiorowych na sezon 2018/2019.


- 04-10-2018


Wręczenie Medalu Świętego Huberta

 W dniu 30.09.2018 podczas XXI Okręgowego Zjazdu Delegatów nasze Koło zostało odznaczone Medalem Świętego Huberta.


- 04-10-2018


Wytyczne - ASF

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2018r., a dotyczące stosowania zasad bioasekuracji w związku z występującym zagrożeniem ze strony ASF.

Zgodnie z ich treścią na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożeniami, patroszenia dzików należy dokonywać na folii lub innym szczelnym materiale, oraz zgodnie z zasadami postępowania określonymi w załączniku do zarządzenia Zarządu Głównego PZŁ nr 12/2017 z dnia 30 listopada 2017r.,  które przedstawiają się jak poniżej :

 

WARIANT  I :

1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania odstrzelonych dzików należy wykopać dół na deponowanie niejadalnych części.

2. Wykopany dół powinien posiadać głębokość 0,5 - 0,7 m, tak by warstwa ziemi, którą zostanie przykryty stanowiła min. 0,5 m.

3. Przed zasypaniem patrochów powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta.

4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu gruntu i udeptać.

 

WARIANT  II :

1. W przypadku polowań zbiorowych możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy z zakładu utylizacyjnego kat. 1.

2. Wykaz w/w podmiotów na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem : https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?l=pl.

3. Dopuszczalne jest również zastosowanie procedur opisanych w pkt 2 wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione tusze dzików są dostarczane do punktu zbiorczego.- 16-08-2018


Aktualizacja uchwał

W zakładce uchwały walnego zgromadzenia zamieszczone zostały uchwały z wiosennego zebrania (dostępne po zalogowaniu). Zaktualizowany został również wykaz medalowych trofeów.


- 03-08-2018


Piknik strzelecki

  Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” informuje, że w dniu 26 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00  na strzelnicy w Pucicach odbędzie się piknik strzelecki połączony z zawodami o puchar prezesa Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór”. Dla uczestników przewidziane są puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Koło pokrywa w całości koszt amunicji śrutowej, natomiast koszt amunicji kulowej (potrzebnych będzie 5 kul) do konkurencji „dzik w przebiegu” myśliwy pokrywa we własnym zakresie. W trakcie zawodów jak i po nich przewidziany jest posiłek oraz napoje chłodzące. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa wraz z rodzinami.


- 03-08-2018