Aktualności
|
O nas
|
Kontakt
|
E-mail
-
Historia koła
-
Zarząd koła
-
Komisja rewizyjna
-
Członkowie
-
Kraina Wiecznych Łowów
-
Odznaczenia łowieckie
-
Aktualności
-
Archiwum aktualności
-
Walnego Zgromadzenia
-
Zarządu koła
-
Łowiska
-
Plany łowieckie
-
Prace gospodarcze
-
Pozyskanie
-
Plan polowań zbiorowych
-
Medalowe trofea
-
Strzelectwo
-
Opowiadania, wiersze
-
polowania zbiorowe
-
polowania indywidualne
-
nasze trofea
-
prace gospodarcze
-
imprezy w kole
-
zdjęcia archiwalne
-
bezkrwawe łowy
-
Prawo Łowieckie
-
Regulamin polowań
-
Statut PZŁ
-
Okresy polowań
-
Ustawa o broni
-
Szacowanie szkód
-
Staż w PZŁ
-
Kryteria selekcji
-
Pliki do pobrania
-
Programy o łowiectwie
-
PZŁ
-
portal łowiecki
-
ZO PZŁ w Szczecinie
-
faza księżyca
-
kalendarz łowiecki
-
pogoda


ZASADY SELEKCJI OSOBNICZEJ - OKRĘG SZCZECIŃSKI
Obowiązujące od sezonu 2010/2011

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

Klasa wieku
Poroże
Opis poroża
Ocena
rok życia
I klasa
wieku
1 poroże
2 rok życia
szpicaki o długości tyk do 20 cm
O     (prawidłowy)
szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm
X   (nieprawidłowy -1 pkt czerwony)
szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne
           XX               (naganny - 2 pkt czerwone)
2 poroże
3 rok życia
ósmaki nieregularne i poniżej tej formy,
       O            (prawidłowy)
ósmaki regularne,
X    (nieprawidłowy - 1 pkt czerwony)
byki powyżej regularnego ósmaka,
             XX                 (naganny - 2 pkt czerwone)
3 i 4 poroże
4-5 rok życia
wszystkie byki niekoronne,
       O           (prawidłowy)
wszystkie byki jednostronnie koronne,
X    (nieprawidłowy - 1 pkt czerwony)
wszystkie byki obustronnie koronne
            XX               (naganny - 2 pkt czerwone)
II klasa wieku
5-9 poroże
6-10 rok życia
wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne
          O              (prawidłowy)
wszystkie byki obustronnie koronne
            XX               (naganny - 2 pkt czerwone)
III klasa wieku
10 poroże 
 i powyżej
11 rok życia
 i starsze
wszystkie byki bez względu na formę poroża
         O            (prawidłowy)
 
Ważniejsze ustalenia dodatkowe:
1.     Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.
2.     Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.
 
Kryteria oceny prawidłowości odstrzału danieli byków

Klasa wieku
Poroże
Opis poroża
 Ocena
rok życia
I klasa
wieku
1 poroże
2 rok życia
guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk do 12 cm,
              0    (prawidłowy)
szpicaki o średniej długości tyk 12-15 cm,
              X   (nieprawidłowy -1 pkt  czerwony)
szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm.
XX (naganny - 2 pkt czerwone
2 poroże
3 rok życia
szydlarze, słabe łyżkarze o średniej długości obu tyk do 40 cm i o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk węższym od 4 cm,
O     (prawidłowy)
łyżkarze o średniej długości obu tyk od 40 do 50 cm lub o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk od 4 do 6 cm
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
mocne łyżkarze o średniej długości obu tyk powyżej 50 cm lub o średnim spłaszczeniu obu tyk powyżej 6 cm oraz łopatacze.
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
II klasa wieku
3-6 poroże
4-7 rok życia
wszystkie formy poniżej łopatacza oraz łopatacze o głębokich zatokach rozdzielających płaszczyznę łopaty na co najmniej połowie jej długości, a także byki o wyjątkowo krótkich i wąskich łopatach,
O     (prawidłowy)
byki o łopatach normalnie rozwiniętych, jednak o długości łopat poniżej połowy wysokości tyk
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
byki o prawidłowych łopatach, których długość wynosi ponad połowę długości tyk
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
III klasa wieku
7 poroże 
i powyżej
8 rok życia 
i starsze
wszystkie formy poniżej prawidłowo rozwiniętego łopatacza, oraz normalnie rozwinięte łopatacze o masie poroża poniżej 2,5 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,
O     (prawidłowy)
mocne, prawidłowo rozwinięte łopatacze o masie poroża powyżej 2,5 kg o trofeum niemedalowym pozyskane na odstrzał selekcyjny,
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
mocne, prawidłowo rozwiniete łopatacze o trofeum medalowym, pozyskane na odstrzał selekcyjny.
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
 
 
Ważniejsze ustalenia dodatkowe:
1.     Za byka łownego uznaje się regularnego łopatacza w 8 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanych łopatach.
2.     Ilekroć w kryteriach mowa jest o masie poroża dotyczy to masy poroża brutto    tj. masy poroża z pełną czaszką i bez żuchwy.
3.     Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze w każdej klasie wieku i nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.
 
Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn rogaczy

Klasa wieku
Poroże
Opis parostków
Ocena
rok życia
I klasa
wieku
1 poroże
2 rok życia
- guzikarze, szpicaki, myłkusy a także widłaki o średniej długości tyk do 10 cm
O  (prawidłowy)
- widłaki o średniej długości tyk powyżej 10 cm
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
- szóstaki
XX      (naganny 2 pkt czerwone)
2 poroże
3 rok życia
- szóstaki nieregularne i poniżej tej formy
O  (prawidłowy)
- regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie do 200 g
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
- regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie większej niż 200 g
XX        (naganny 2 pkt czerwone)
II klasa wieku
3 poroże
 i starsze
4 rok życia
 i starsze
- nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz regularne szóstaki o masie parostków poniżej 250 g oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,
O  (prawidłowy)
- regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków od 250 g do 300 g,
X (nieprawidłowy 1 pkt czerwony)
- regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków powyżej 300 g.
XX        (naganny 2 pkt czerwone)

Ważniejsze ustalenia dodatkowe:
1.     Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad 300 g
2.     Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.
3.     Przy ocenie prawidłowości odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek o długości powyżej 1  cm, a w II klasie wieku – odrostek o długości powyżej 3 cm
4.     Podawana masa parostków jest masą brutto (parostki z czaszką bez żuchwy).
5.     W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).
·        Pełną wersję zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzał można pobrać ze stron: www.pzlow.pl i www.pzl.szczecin.pl