Aktualności
|
O nas
|
Kontakt
|
E-mail
-
Historia koła
-
Zarząd koła
-
Komisja rewizyjna
-
Członkowie
-
Kraina Wiecznych Łowów
-
Odznaczenia łowieckie
-
Aktualności
-
Archiwum aktualności
-
Walnego Zgromadzenia
-
Zarządu koła
-
Łowiska
-
Plany łowieckie
-
Prace gospodarcze
-
Pozyskanie
-
Plan polowań zbiorowych
-
Medalowe trofea
-
Strzelectwo
-
Opowiadania, wiersze
-
polowania zbiorowe
-
polowania indywidualne
-
nasze trofea
-
prace gospodarcze
-
imprezy w kole
-
zdjęcia archiwalne
-
bezkrwawe łowy
-
Prawo Łowieckie
-
Regulamin polowań
-
Statut PZŁ
-
Okresy polowań
-
Ustawa o broni
-
Szacowanie szkód
-
Staż w PZŁ
-
Kryteria selekcji
-
Pliki do pobrania
-
Programy o łowiectwie
-
PZŁ
-
portal łowiecki
-
ZO PZŁ w Szczecinie
-
faza księżyca
-
kalendarz łowiecki
-
pogoda
Aktualności
Ocena i wycena trofeów za sezon 2018/2019

Poniżej terminy i miejsca prowadzenia ocen prawidłowości odstrzału i wycen medalowych trofeów za sezon łowiecki 2018/19 :  28  lutego  godz. 1300 – 1700                                  DARGOBĄDZ  37b

                                                                       siedziba Koła Łowieckiego „TUMAK” Świnoujście

  2  marca  godz.  1100 – 1500                                  OTOK

                                                                       stanica Koła Łowieckiego „MOCZARY” Szczecin

  3  marca  godz.  1100 – 1500                                  WITNICA

                                                                       Zajazd „Pod Sadami”  ul.  Chojeńska 10e

  7  marca  godz.  1630 – 2000                                  GOLENIÓW

                                                                       siedziba  Nadleśnictwa  ul.  Parkowa  1

  9  marca  godz.  1000 – 1400                                  STARGARD

                                                                       Hotel  „Mały Młyn”  ul.  Gdańska  5

10  marca  godz.  1100 – 1500                                  SZCZECIN

                                                                       siedziba organizacji  ul.  Waryńskiego  43

W zakładce uchwały zarządu koła zamieszczony jest wykaz myśliwych, którzy pozyskali samce zwierzyny płowej podlegające ocenie prawidłowości odstrzału.- 30-01-2019


Składka PZŁ 2019

Składka członkowska na PZŁ wraz z ubezpieczeniem na rok 2019  wynosi:

- składka normalna  -  363 zł

- składka ulgowa     -    203 zł  

Składka ulgowa zgodnie z § 181 pkt. 2 Statutu PZŁ przysługuje uczącej się młodzieży do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia przed 31.12.2018.- 03-12-2018


Plan polowań zbiorowych

 W zakładce uchwały Zarządu Koła zamieszczono plan polowań zbiorowych na sezon 2018/2019.


- 04-10-2018


Wręczenie Medalu Świętego Huberta

 W dniu 30.09.2018 podczas XXI Okręgowego Zjazdu Delegatów nasze Koło zostało odznaczone Medalem Świętego Huberta.


- 04-10-2018


Wytyczne - ASF

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2018r., a dotyczące stosowania zasad bioasekuracji w związku z występującym zagrożeniem ze strony ASF.

Zgodnie z ich treścią na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożeniami, patroszenia dzików należy dokonywać na folii lub innym szczelnym materiale, oraz zgodnie z zasadami postępowania określonymi w załączniku do zarządzenia Zarządu Głównego PZŁ nr 12/2017 z dnia 30 listopada 2017r.,  które przedstawiają się jak poniżej :

 

WARIANT  I :

1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania odstrzelonych dzików należy wykopać dół na deponowanie niejadalnych części.

2. Wykopany dół powinien posiadać głębokość 0,5 - 0,7 m, tak by warstwa ziemi, którą zostanie przykryty stanowiła min. 0,5 m.

3. Przed zasypaniem patrochów powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta.

4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu gruntu i udeptać.

 

WARIANT  II :

1. W przypadku polowań zbiorowych możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy z zakładu utylizacyjnego kat. 1.

2. Wykaz w/w podmiotów na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem : https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?l=pl.

3. Dopuszczalne jest również zastosowanie procedur opisanych w pkt 2 wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione tusze dzików są dostarczane do punktu zbiorczego.- 16-08-2018


Aktualizacja uchwał

W zakładce uchwały walnego zgromadzenia zamieszczone zostały uchwały z wiosennego zebrania (dostępne po zalogowaniu). Zaktualizowany został również wykaz medalowych trofeów.


- 03-08-2018