Polowanie Hubertowskie

Dodane przez Bartłomiej Obecny

W dniu 4 listopada 2023 odbyło się Polowanie Hubertowskie w obwodzie 117 Szczecińskiego Koła Łowieckiego Bór. Polowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. Św. Huberta w Nowym Warpnie. We mszy uczestniczyło około 30 myśliwych i gości. Msza rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru naszego Koła Łowieckiego, przy dźwiękach rogu myśliwskiego w wykonaniu kolegi Marka Bartoszewicza. … Czytaj więcej

Otwarcie chłodni na dziki w strefie różowej na obwodzie 117

Dodane przez Bartłomiej Obecny

Wszystkie znaczniki i instrukcja znajdują się na ścianach w chłodni nr 1 Postępowanie po pozyskaniu dzika w strefie różowej/czerwonej: 1. Myśliwy po pozyskaniu dzika powinien w rękawiczkach jednorazowych przetransportować tuszę dzika do pojazdu, zaleca się zrobienie tego w pojemniku do transportu tuszy. 2. Miejsca z widoczną krwią oraz miejsca transportu tuszy do pojazdu należy zdezynfekować … Czytaj więcej

Uchwała nr 2/07/2023 Zarządu Okręgowego PZŁ w Szczecinie z dnia 24 lipca 2023 r

Dodane przez Bartłomiej Obecny

W związku z zapisami uchwały nr 582 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15.02.2023 w sprawie przyjęcia zmian w „Zasadach selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasadach postępowania przy ocenie zgodności odstrzału” Zarząd Okręgowy PZŁ w Szczecinie zgodnie z dyspozycją punktu numer 2 zawartą we wstępie przedmiotowej uchwały po otrzymaniu pozytywnej opinii RDLP w Szczecinie … Czytaj więcej

Nowa strona

Dodane przez Bartłomiej Obecny

Witamy na nowej stronie Szczecińskiego Koła Łowieckiego Bór. Stara strona jest ciągle dostępna pod adresem http://old.bor.szczecin.pl/


Wydrukowano w dniu: 2023-11-28 01:11:02 GMT