|
|
|
|
|
 
Aktualności
Uroczystość kol. Stanisława Kuczyńskiego...
 W dniu 19 lutego 2023 roku , Prezes naszego koła kolega  Andrzej Mucho wraz z kilkoma myśliwymi z własnej inicjatywy  w imieniu koleżanek i kolegów postanowili wręczyć laurkę z podziękowaniami dla kolegi Stanisława Kuczyńskiego z okazji 95 urodzin  oraz 60 rocznicy przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego. Kameralne spotkanie odbyło się na stanicy w obwodzie 263. Dla kolegi Stanisława życzymy wszelkiej pomyślności , a św. Hubert niech otacza go opieką oraz trzyma w zdrowiu obdarzając kolejnymi sukcesami i przygodami łowieckimi na kolejne 95 lat....;);)............Darz Bór.
                                                                             
   

26.02.2023 r. 17:13
Wykaz myśliwych mających trofea do oceny w sezonie 2022/2023
 Wykaz myśliwych którzy mają do oceny byki zostanie dodany po zakończonym sezonie.

Jeleń byk obwód 263 - kliknij żeby zobaczyć wykaz

Jeleń byk obwód 117 - kliknij żeby zobaczyć wykaz

Sarna rogacz obwód 263 - kliknij żeby zobaczyć wykaz

Sarna rogacz obwód 117 - kliknij żeby zobaczyć wykaz
17.02.2023 r. 09:27
Ocena prawidłowości odstrzału samców sezon 22/23
 
17.02.2023 r. 08:19
Z ŻYCIA KOŁA....???
W linku poniżej znajdą koleżanki i koledzy treść pisma adresowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez kolegów którzy od jakiegoś czasu ślą tzw DONOSY do różnych instytucji....próbując destabilizować pracę zarządu jak i finanse koła......

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ PISMO
31.12.2022 r. 13:39
INFORMACJA DOTYCZĄCA BADAŃ LEKARSKICH
 Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje, że termin przedstawienia badań lekarskich zostaje przesunięty do dnia 29 czerwca 2023 r. włącznie (pierwotnym terminem był dzień 31 marca 2023 r.), co wynika z przepisu art. 12d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa covidowa), zgodnie z którym terminy przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, przedłuża się do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Tym 90 – tym dniem będzie właśnie 29 czerwca 2023 r.

Istotne jest to, że przepis art. 12d specustawy covidowej termin jedynie wydłuża, a nie wyłącza obowiązek przeprowadzenia badań i przedstawienia orzeczeń. O ile zatem badania wynikające z art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji myśliwi, którzy pozwolenia na broń uzyskali przed dniem 1 kwietnia 2018 r., mogą przeprowadzić już po dniu 1 stycznia 2023 r. (tu stan prawny nie uległ do tej poru zmianie) to obowiązek przedstawienia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego upływa – w aktualnym stanie prawnym – w dniu 29 czerwca 2023 r.

Trzeba mieć natomiast na uwadze to, że Sejm RP pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druk sejmowy 2842) przewidującym w przepisie art. 11 pkt 3) projektu w ogóle wyeliminowanie obowiązku poddawania się przez myśliwych badaniom z art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji i przedstawiania wspomnianych orzeczeń. O postępach prac nad tą ustawą Zarząd Główny będzie informował na bieżąco.

W aktualnym stanie prawnym Zarząd Główny sugeruje myśliwym, których dotyczy obowiązek przeprowadzenia badań, wstrzymanie się do końca marca 2023 r. z przeprowadzeniem tych badań; do tego czasu najpewniej wyklaruje się sytuacja co do zmiany stanu prawnego wynikającego ze wspomnianego wyżej projektu ustawy.

31.12.2022 r. 13:05
Świąteczne życzenia
 
20.12.2022 r. 11:27
Ważne - Badania Lekarskie - Ważne
Koleżanki i koledzy  pod linkami znajdziecie treść pisma które obliguje do wykonania badań . Są to bardzo ważne i istotne dla posiadaczy broni informacje. 

PISMO WS BADAŃ LEKARSKICH- kliknij
19.11.2022 r. 15:40
Szczęśliwy zbieg okoliczności
 W dniu 17 sierpnia 2022 roku w naszym obwodzie nr 117 miał miejsce szczęśliwy zbieg okoliczności.
Kolega Waldemar Łaskawiec wracając z rannego wyjścia zauważył w ogrodzeniu leśnej uprawy uwięzionego orła. Natychmiastowe powiadomienie służby leśnej poskutkowało tym że nasz największy skrzydlaty "myśliwy" odzyskał życie i wolność.  Kolega Waldemar znalazł się we właściwym miejscu i odpowiednim czasie. Darz Bór. 
  
04.10.2022 r. 00:34
Aktualne uchwały WZ z dnia 08.05.2022
 Zamieszczamy linki do aktualnych UCHWAŁ WZ oraz ZASAD WYDAWANIA ODSTRZAŁÓW.
29.05.2022 r. 15:31
Lista gatunków zwierząt zaliczanych do IGO
 Pod linkiem zamieszczamy listę zwierząt zaliczanych do IGO.   LISTA IGO
15.05.2022 r. 15:21
Wiecej informacji w dziale archiwum


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. Wiejska 8
72-022 Nowe Warpno 

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2022