|
|
|
|
|
 

Strzelectwo
 
   Jak ważna w łowisku jest umiejętność celnego strzelania nie trzeba chyba tłumaczyć żadnemu z myśliwych, celny strzał przynosi satysfakcję strzelcowi i nie naraża zwierzyny na niepotrzebne cierpienie. Dlatego też w naszym kole przykłada się dużą wagę do tej dziedziny łowiectwa. Co roku w marcu, zanim rozpocznie się kolejny nowy sezon polowań spotykamy się na strzelnicy by sprawdzić prawidłowość ustawienia przyrządów celowniczych na naszej broni i zarazem sprawdzić swoje umiejętności. Prawidłowo przystrzelana broń jest jednym z warunków, jakie Walne Zgromadzenie naszego koła postawiło członkom naszego, koła aby mogli otrzymać upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego. Nad prawidłowym przebiegiem przystrzeliwania broni czuwają nasi Koledzy z koła posiadający uprawnienia Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego. Są nimi Koledzy: Waldemar Łaskawiec, Andrzej Mucho, Tadeusz Szyszyło, Zdzisław Świderski i Norbert Ulita.

   W latach 90-tych w obwodzie 161 wybudowaliśmy strzelnicę, na której to corocznie odbywały się zawody dla członków koła i gości z innych kół w konkurencjach śrutowych, obecnie strzelnica ta nie należy już do naszego koła gdyż zgodnie z uchwałą o podziale koła przeszła ona pod opiekę koła „Bór” Przemocze, jako że znajduje się na terenie obwodu dzierżawionego teraz przez to koło. Jednak tradycja organizacji zawodów nie upadła i nadal odbywają się corocznie zawody o Puchar Prezesa, tyle, że w Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ im. Janusza Flaszy w Pucicach. Co nas wszystkich cieszy to to, że co roku coraz większa ilość członków koła bierze udział w tych zawodach, gdyż zamiast klasycznej rywalizacji zawody te mają raczej charakter rodzinnego pikniku połączonego z atrakcjami w postaci pieczonego dzika, różnych potraw z grilla i innych smakołyków. Zawody ostatnimi czasy odbywają się w sierpniu. Strzelamy podczas tych zawodów konkurencje śrutowe i dzika w przebiegu, jako dobry trening i sprawdzian umiejętności przed zbliżającym się sezonem na ptactwo łowne i sezonem polowań zbiorowych. Tradycyjnie pucharami i drobnymi upominkami nagradzani są zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca, a dyplomami zdobywcy dalszych miejsc i zdobywcy czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach.

   Aktualnie jeden z naszych Kolegów posiada tytuł Mistrza Strzelectwa Myśliwskiego, czyli popularnie „klasę mistrzowską” i jest nim Kolega Andrzej Mucho. Kolega Andrzej wyznaczony został przez Walne Zgromadzenie osobą odpowiedzialną za strzelectwo w naszym kole i jest inicjatorem naszych wspólnych spotkań na strzelnicy. Kilku innych Kolegów również wykazuje zainteresowanie strzelectwem myśliwskim i występują oni, jako reprezentacja Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór” w okręgowych zawodach w strzelectwie myśliwskim osiągając bardzo przyzwoite wyniki.

   W galerii „imprezy w kole” można zobaczyć relacje zdjęciowe z naszych treningów i spotkań na strzelnicy.


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. 26 Kwietnia 57/37
71-126 Szczecin

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2019