|
|
|
|
|
 
Aktualne przepisy prawne można znaleźć na stronie Polskiego Związku Łowieckiego:

LIN


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. 26 Kwietnia 57/37
71-126 Szczecin

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2019