|
|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
Walne Zgromadzenie

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” zwołuje na dzień 22.04.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Waryńskiego 43 Walne Zgromadzenie Członków Koła. Całe zawiadomienie, porządek obrad, propozycje uchwał oraz prowizorium budżetowe dostępne po zalogowaniu w zakładce uchwały zarządu koła.

02.04.2018 r. 06:55


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. Wiejska 8
72-022 Nowe Warpno 

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2022