|
|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
Wytyczne - ASF

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2018r., a dotyczące stosowania zasad bioasekuracji w związku z występującym zagrożeniem ze strony ASF.

Zgodnie z ich treścią na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożeniami, patroszenia dzików należy dokonywać na folii lub innym szczelnym materiale, oraz zgodnie z zasadami postępowania określonymi w załączniku do zarządzenia Zarządu Głównego PZŁ nr 12/2017 z dnia 30 listopada 2017r.,  które przedstawiają się jak poniżej :

 

WARIANT  I :

1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania odstrzelonych dzików należy wykopać dół na deponowanie niejadalnych części.

2. Wykopany dół powinien posiadać głębokość 0,5 - 0,7 m, tak by warstwa ziemi, którą zostanie przykryty stanowiła min. 0,5 m.

3. Przed zasypaniem patrochów powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta.

4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu gruntu i udeptać.

 

WARIANT  II :

1. W przypadku polowań zbiorowych możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy z zakładu utylizacyjnego kat. 1.

2. Wykaz w/w podmiotów na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem : https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?l=pl.

3. Dopuszczalne jest również zastosowanie procedur opisanych w pkt 2 wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione tusze dzików są dostarczane do punktu zbiorczego.

16.08.2018 r. 16:31


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. 26 Kwietnia 57/37
71-126 Szczecin

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2019