|
|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
Po zebraniu

Za nami tegoroczne Walne Zgromadzenie. Tak jak i w poprzednich latach przebiegło bardzo sprawnie pomimo początkowych problemów z frekwencją i uzyskaniem kworum. Na szczęście dojechało kilku kolegów i mogliśmy zgodnie ze statutem podejmować uchwały. Zebranie poprowadził Kolega Andrzej Mucho. Po przedstawieniu sprawozdań zarządu oraz komisji rewizyjnej przeszliśmy do głosowania nad absolutorium dla członków zarządu, które to każdy z nich jednogłośnie uzyskał. Pomimo wcześniejszych rozważań Prezesa i Sekretarza na temat rezygnacji z pełnienia funkcji udało się ich przekonać i Zarząd w niezmienionym składzie będzie pracował do końca kadencji. Następnie podjęliśmy uchwałę o przyjęciu budżetu na nowy sezon, Kolega Andrzej Mucho omówił strzelectwo w kole oraz bezpieczeństwo na polowaniach, następnie wytypowaliśmy kandydatów do odznaczeń łowieckich i zakończyliśmy Walne Zgromadzenie.
 

 

Admin 26.05.2014 r. 17:47


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. 26 Kwietnia 57/37
71-126 Szczecin

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2019