|
|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
Składki PZŁ na rok 2015

Uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej nr 52/2014 z dnia 24 kwietnia 2014r. ustalona została wysokość wpisowego do PZŁ (960 zł), oraz składek członkowskich na rzecz Zrzeszenia na lata 2015 – 2019r., które wynoszą:

            -  normalna  355 zł    -  składka 320 + ubezpieczenia NNW i OC 35 zł,

            -  ulgowa      195 zł   -  składka 160 + ubezpieczenia NNW i OC 35 zł.

            Uprawnienia do stawek ulgowych posiadają: seniorzy, którzy w roku poprzedzającym rok opłaty składki ukończą siedemdziesiąty rok życia, oraz młodzież ucząca się (nie pracująca zawodowo), która w tym samym przedziale czasu nie przekroczy granicy wieku 25 lat.

Zarząd 22.10.2014 r. 18:36


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. 26 Kwietnia 57/37
71-126 Szczecin

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2019