|
|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
Walne Zgromadzenie

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” zwołuje na dzień 26.04.2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Waryńskiego 43 Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Pełny tekst komunikatu, porządek obrad, rachunek wyników za sezon 2014/2015, prowizorium budżetowe oraz propozycje uchwał dostępne po zalogowaniu w zakładce:


Uchwały Zarządu Koła

Zarząd 08.04.2015 r. 16:24


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. 26 Kwietnia 57/37
71-126 Szczecin

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2019