|
|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
Przystrzeliwanie broni

Z A W I A D O M I E N I E


Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór” informuje, że w dniu 03.04.2016 r. (niedziela) o godzinie 11:00 na strzelnicy w Pucicach odbędzie się przystrzeliwanie broni kulowej. Należy przystrzelać każdą posiadaną jednostkę broni kulowej.

Odstrzały na nowy sezon 2016/2017 wydawane będą w dniu przestrzeliwania broni tj. 03.04.2016 r.  z zastrzeżeniem, że tylko tym myśliwym, którzy zwrócą wszystkie zaległe upoważnienia do wykonywania polowania za sezon 2015/2016 i nie mają zaległości finansowych wobec Koła ( telefon skarbnik 694-416-712).

Zarząd 23.03.2016 r. 18:19


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. 26 Kwietnia 57/37
71-126 Szczecin

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2019