|
|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
Walne Zgromadzenie

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” zwołuje na dzień 24.04.2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Waryńskiego 43 Walne Zgromadzenie Członków Koła. Pełna treść komunikatu, porządek obrad, propozycje uchwał oraz prowizorium budżetowe znajduje się w zakładce uchwały walnego zgromadzenia.

Zarząd 14.04.2016 r. 16:53


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. 26 Kwietnia 57/37
71-126 Szczecin

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2019