|
|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
Po zebraniu
           Z nami coroczne Walne Zgromadzenie. Tak jak w ostatnich latach obrady przebiegły sprawnie i w miarę szybko. Poprowadził je Andrzej Mucho, zaś sekretarzem zebrania został Michał Rawluk. Odczytane, przedyskutowane i zatwierdzone zostały sprawozdania członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Na wniosek komisji rewizyjnej Walne Zgromadzenie udzieliło zarządowi absolutorium. Kolejnym punktem były wybory uzupełniające do zarządu na funkcję podłowczego obwodu nr 117. Kandydatem na tą funkcję był Kol. Jerzy Boruciński, który w tajnym głosowaniu został jednogłośnie wybrany do zarządu. Następnie kolej przyszła na zatwierdzenie preliminarza budżetowego oraz głosowanie nad propozycjami uchwał. Po omówieniu strzelectwa i zasad bezpieczeństwa na polowaniach wytypowaliśmy kandydatów do odznaczeń. Uroczystą chwilą było nadanie tytułu Honorowego Prezesa Koledze Ryszardowi Krucewiczowi - wieloletniemu prezesowi naszego Koła. Na tym obrady zakończono. Zdjęcia w galerii. W galerii również zdjęcia z tegorocznego przystrzeliwania broni.
26.04.2016 r. 19:25


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. Wiejska 8
72-022 Nowe Warpno 

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2022