|
|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
Walne Zgromadzenie

Z A W I A D O M I E N I E

         Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” zwołuje na dzień 23.04.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Waryńskiego 43 Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Porządek obrad, prowizorium budżetowe oraz propozycje uchwał dostępne po zalogowaniu w zakładce uchwały zarządu koła.
09.04.2017 r. 09:16


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. Wiejska 8
72-022 Nowe Warpno 

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2022