|
|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
Po obradach WZ

W niedzielę 23 kwietnia spotkaliśmy się w siedzibie ZO PZŁ w Szczecinie by podsumować miniony sezon, ustalić kierunki działania  i plan finansowy na nowy sezon. Na 76 członków w obradach uczestniczyło 49 członków koła co zapewniło niezbędne kworum. Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych przez Prezesa wybraliśmy przewodniczącego obrad którym został Andrzej Mucho oraz sekretarza obrad – Michała Rawluka. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego w tym roku Kolegi Stanisława Pruszkiewicza. Następnie odczytany i przyjęty został protokół z poprzedniego zebrania, wysłuchaliśmy sprawozdań skarbnika, łowczego oraz prezesa. Po nich nastąpiło sprawozdanie komisji rewizyjnej, a następnie krótka dyskusja nad wygłoszonymi sprawozdaniami. Sprawozdania zostały zatwierdzone i na wniosek komisji rewizyjnej nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla poszczególnych członków zarządu. Wszyscy członkowie zarządu jednogłośnie uzyskali absolutorium. Kolejnym punktem było przedstawienie prowizorium budżetowego na sezon 2017/2018. Budżet został przegłosowany i przyjęty po czym przeszliśmy do dyskusji nad propozycjami uchwał i po ich przegłosowaniu przeszliśmy do omówienia strzelectwa w kole i bezpieczeństwa na polowaniach, które sprawnie zreferował Andrzej Mucho. W porządku obrad pozostał już tylko punkt dotyczący propozycji odznaczeń łowieckich po którym tuż przed południem zakończyliśmy obrady.

24.04.2017 r. 21:24


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. Wiejska 8
72-022 Nowe Warpno 

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2022