Kwiecień

Dziki

wszystkie

Lisy

W obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew oraz w których w ostatnich dwóch latach wykonano zasiedlenie zająca, bażanta lub kuropatwy

Borsuk

w obwodach, w których występuje głuszec lub cietrzew – cały miesiąc

Piżmaki

do 15.04

Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze


Jeżeli początek okresu polowań przypada po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
Stan na dzień 2 lipca 2022
Źródło: kliknij

Wydrukowano w dniu: 2024-04-08 07:25:11 GMT