Wrzesień

Jelenie szlachetne

byki, łanie i cielęta

Daniele

byki, łanie i cielęta

Sarny

kozły

Dziki

wszystkie

Borsuki

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Piżmaki

Kuropatwy

do 11.09

Słonki

od 1.09

Kaczki

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

Gęsi

gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1.09

Łyski

Gołębie grzywacze

Jarząbki


Jeżeli początek okresu polowań przypada po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
Stan na dzień 2 lipca 2022
Źródło: kliknij

Wydrukowano w dniu: 2023-09-28 11:25:38 GMT