Obwód 117 Nadleśnictwo Trzebież

Przydział rejonów do indywidualnej opieki w sezonie 2023/2024

Rejon Osoba odpowiedzialna
R-1Marek Harnatkiewicz
R-2Ciniewski Wojciech
R-3Ciniewski Wojciech
R-4Urban Józef
R-5Kostkiewicz Piotr
R-6Mroczko Stanisław
R-7Kałużny Zdzisław
R-8Łaskawiec Hubert, Maciej Andruszkiewicz
R-8aHarnatkiewicz Jakub
R-9Słomczyński Andrzej
R-10Szaniwaski Piotr
R-10aHarnatkiewicz Jakub
R-11Bartłomiej Obecny
R-12Franecki Tomasz
R-13Szaniawski Piotr
R-14Tęcza Marek
R-14aTęcza Marek
R-15Maciesowicz Mirosław
R-16Maciesowicz Mirosław
R-17Boruciński Jerzy
R-18Dobryłko Waldemar
R-19Miernik Maciej
R-20Miernik Bartosz
R-21Boruciński Jerzy
R-21aTurzański Artur
R-22Kowalski Dariusz
R-23Smoliński Sebastian
R-24Harnatkiewicz Marek
R-25Michnowicz Klaudiusz
R-26Miernik BartoszObwód 263 Nadleśnictwo Myślibórz

Przydział rejonów do indywidualnej opieki w sezonie 2023/2024

Rejon Osoba odpowiedzialna Ilość ambon Zwyżka
R-1Mateusz Popławski7
R-1AMateusz Popławski5
R-2Andrzej Krawiec21
R-2AAndrzej Krawiec11
R-3Bogumiła Osękowska5
R-4Bogumiła Osękowska11
R-5Stanisław Podskalny5
R-6Norbert Ulita31
R-7Magdalena Jaworska2
R-8Daniel Czyrkun5
R-9Magdalena Jaworska1
R-10Andrzej Jaworski4
R-10AWaldemar Wójtowicz1
R-11Waldemar Wójtowicz2
R-12Małgorzata Wójcikiewicz4
R-13Jarosław Zygała7
R-13AJacek Wójcikiewicz2
R-14Jacek Wójcikiewicz3
R-14AAgnieszka Zygała3
R-15Ireneusz Piergies7
R-16Emil Diakowski3
R-17Emil Diakowski7
R-18Mirosław Kubicki3
R-19Andrzej Jaworski22
R-20Marek Bartosiewicz8
R-21Michał Rawluk7
R-22Karolina Tatkowska51
R-23Arkadiusz Sarnociński91


Ważne

Ścieżki do drabin jak i same urządzenia należy obkosić dwukrotnie w ciągu sezonu. Pierwszy raz do 15 czerwca, drugi raz do 20 sierpnia. Naprawy wszelkich usterek urządzeń oraz przycinanie przeszkadzających gałęzi należy wykonywać na bieżąco. Zauważone usterki urządzeń w rejonach polowań należy niezwłocznie zgłaszać do Podłowczego.
Myśliwy po otrzymaniu informacji o konieczności naprawy bądź wymiany urządzenia znajdującego się na rejonie będącym pod jego opieką zobowiązany jest do jego naprawy w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji.
Stan na dzień 1 czerwca 2023

Wydrukowano w dniu: 2023-09-28 10:43:10 GMT