Obwód 117 Nadleśnictwo Trzebież

Przydział rejonów do indywidualnej opieki w sezonie 2024/2025

Rejon Osoba odpowiedzialna
R-1Marek Harnatkiewicz
R-2Ciniewski Wojciech
R-3Ciniewski Wojciech
R-4Harnatkiewicz Jakub
R-5Kostkiewicz Piotr
R-6Mroczko Stanisław
R-7Kałużny Zdzisław
R-8Łaskawiec Hubert, Maciej Andruszkiewicz
R-8aSłomczyński Andrzej
R-9Słomczyński Andrzej
R-10Turzański Artur
R-10aTurzański Artur
R-11Boruciński Jerzy
R-12Franecki Tomasz
R-13Szaniawski Piotr
R-14Tęcza Marek
R-14aTęcza Marek
R-15Maciesowicz Mirosław
R-16Smoliński Sebastian
R-17Klaudiusz Michnowicz
R-18Klaudiusz Michnowicz
R-19Miernik Maciej
R-20Miernik Maciej
R-21Smoliński Sebastian
R-21aKowalski Dariusz
R-22Dera Maciej
R-23Bartłomiej Obecny
R-24Harnatkiewicz Marek
R-25Miernik Bartosz
R-26Miernik Bartosz


Ważne

Ścieżki do drabin jak i same urządzenia należy obkosić dwukrotnie w ciągu sezonu. Pierwszy raz do 15 czerwca, drugi raz do 20 sierpnia. Naprawy wszelkich usterek urządzeń oraz przycinanie przeszkadzających gałęzi należy wykonywać na bieżąco. Zauważone usterki urządzeń w rejonach polowań należy niezwłocznie zgłaszać do Podłowczego.
Myśliwy po otrzymaniu informacji o konieczności naprawy bądź wymiany urządzenia znajdującego się na rejonie będącym pod jego opieką zobowiązany jest do jego naprawy w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji.Obwód 263 Nadleśnictwo Myślibórz

Przydział rejonów do indywidualnej opieki w sezonie 2024/2025

Rejon Osoba odpowiedzialna Ilość ambon Zwyżka
R-1Mateusz Popławski7
R-1AMateusz Popławski5
R-2Andrzej Krawiec21
R-2AAndrzej Krawiec11
R-3Bogumiła Osękowska5
R-4Bogumiła Osękowska11
R-5Stanisław Podskalny5
R-6Norbert Ulita31
R-7Klewicz Paweł2
R-8Daniel Czyrkun5
R-9Klewicz Paweł1
R-10Klewicz Paweł4
R-10AWaldemar Wójtowicz1
R-11Waldemar Wójtowicz2
R-12Małgorzata Wójcikiewicz4
R-13Jarosław Zygała7
R-13AJacek Wójcikiewicz2
R-14Jacek Wójcikiewicz3
R-14AAgnieszka Zygała3
R-15Ireneusz Piergies7
R-16Emil Diakowski3
R-17Emil Diakowski7
R-18Mirosław Kubicki3
R-19Klewicz Paweł22
R-20Marek Bartoszewicz9
R-21Michał Rawluk7
R-22Karolina Tatkowska51
R-23Arkadiusz Sarnociński91


Ważne

Ścieżki do drabin jak i same urządzenia należy obkosić dwukrotnie w ciągu sezonu. Pierwszy raz do 15 czerwca, drugi raz do 20 sierpnia. Naprawy wszelkich usterek urządzeń oraz przycinanie przeszkadzających gałęzi należy wykonywać na bieżąco. Zauważone usterki urządzeń w rejonach polowań należy niezwłocznie zgłaszać do Podłowczego.
Myśliwy po otrzymaniu informacji o konieczności naprawy bądź wymiany urządzenia znajdującego się na rejonie będącym pod jego opieką zobowiązany jest do jego naprawy w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji.
Stan na dzień 17 marca 2024

Wydrukowano w dniu: 2024-06-24 10:57:10 GMT