Dodane przez Bartłomiej Obecny

Tęskno w lesie rogi grały,
puszczy i Bogu na chwałę,
gdy ksiądz proboszcz mszę odprawiał,
wiatr w gałęziach się zabawiał.
Łowców w lesie cały tłum,
buki leśny tworzą „tum”.
Rogi znów się rozśpiewały,
leśny modli się świat cały.
Wszystkie głowy pochylone,
nawet drzewa rozmodlone.
Święty Hubert uśmiechnięty,
patrzy na łowców przejętych,
co przed swoim polowaniem,
modlą się przed Bogiem samym.
Modlitw płynie głośny chór,
żeby darzył wszystkim bór.
Później trwało polowanie,
Święty Hubert patrzył na nie.
Pokot zwierza dał bogaty,
jak bywało to przed laty.

Możliwość komentowania została wyłączona.


Wydrukowano w dniu: 2024-04-10 07:04:59 GMT