Dodane przez Bartłomiej Obecny

Wszystkie znaczniki i instrukcja znajdują się na ścianach w chłodni nr 1

Postępowanie po pozyskaniu dzika w strefie różowej/czerwonej:

1. Myśliwy po pozyskaniu dzika powinien w rękawiczkach jednorazowych przetransportować tuszę dzika do pojazdu, zaleca się zrobienie tego w pojemniku do transportu tuszy.

2. Miejsca z widoczną krwią oraz miejsca transportu tuszy do pojazdu należy zdezynfekować za pomocą środka biobójczego zwalczającego ASF zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Myśliwy musi przetransportować tuszę dzika do punktu przechowywania tusz dzików w pojeździe lub poza pojazdem w szczelnie zamkniętym pojemniku uniemożliwiającym wydostanie się płynów ustrojowych lub ciał stałych z tuszy/patrochów do środowiska.

4. Po przetransportowaniu tuszy dzika należy przemieścić tuszę do wyznaczonego miejsca patroszenia.

5. Należy wykonać zdjęcia całej tuszy i płci dzika z znacznikiem PIW.

6. Kolejnym krokiem jest pobranie próbki krwi z tuszy dzika. W tym celu zalecane jest rozcięcie gardzieli i z niej pobranie próbki krwi do badania ASF za pomocą fiolki PIW. Nie wolno pobierać krwi z jamy brzusznej. Minimalna ilość pobranej krwi to 2ml a maksymalna to 3/4 fiolki.

7. Po pobraniu próbek krwi myśliwy może przystąpić do patroszenia dzika. Wszelkie narogi/patrochy należy bezwzględnie włożyć do szczelnego worka foliowego.

8. Po wypatroszeniu tuszę dzika należy oznaczyć długim znacznikiem PIW.

9. Patrochy dzika należy oznaczyć krótkim znacznikiem PIW.

10. Patrochy w worku należy przenieść do chłodni do wyznaczonego pojemnika w środku chłodni.

11. Zważyć tuszę dzika.

12. Tuszę dzika należy wstawić do chłodni.

13. Wszystkie rękawiczki i zabrudzone materiały jednorazowe należy zebrać i włożyć do pojemnika wyznaczonego w miejscu patroszenia.

14. Należy pobrać próbkę z tuszy dzika do badania na obecność włośnia, włożyć ją do woreczka wraz z karteczką do opisu próbki na obecność włośnia.

15. Uprzednio pobraną próbkę krwi należy włożyć do woreczka z karteczką do opisu próbki na ASF.

16. Przygotowane i opisane próbki należy włożyć do przygotowanej chłodziarki w przestrzeni sanitarnej lub powiesić na tuszy dzika.

17. Po wykonaniu oznaczenia próbek należy wypełnić dokumenty dotyczące przekazanej tuszy do chłodni.

18. Po wykonaniu dokumentacji należy uprzątnąć/umyć wszelkie zabrudzenia spowodowane patroszeniem i transportem tuszy oraz patrochów. Należy pozostawić w chłodni, w pojemniku na patrochy, wszelkie materiały jednorazowego użytku – rękawiczki etc…

19. Kolejną czynnością jaką myśliwy powinien wykonać jest pełna dezynfekcja.

20. Należy zdezynfekować:

  • Miejsca patroszenia,
  • Wszelkie miejsca gdzie doszło do kontaktu tuszy/płynów ustrojowych z środowiskiem,
  • Ubrania, buty,
  • Koła pojazdu, którym odbył się transport tuszy,

21. Pojemnik po użyciu roztworu do dezynfekcji należy opłukać wodą i odstawić.

22. Zamknąć chłodnię.

Przesłać/Uzupełnić informacje w/do Epi24. Aplikacja automatycznie zapyta o dodanie zdjęć i informacji do Zipodu.

Lokalizacja klucza do chłodni

Możliwość komentowania została wyłączona.


Wydrukowano w dniu: 2024-04-10 08:04:11 GMT