Dodane przez Bartłomiej Obecny

W dniu 29.12.2021 odbędzie się dodatkowe polowanie zbiorowe w obwodzie 117 . Prowadzący kol. Sebastian Smoliński i do niego proszę zgłaszać udział w polowaniu. Zbiórka o godz 8.00 na stanicy koła. Ponadto informujemy, że uległ zmianie termin polowania dewizowego na 6-8.01.2022r. 

Dodatkowo wpłynęło pismo od Inspekcji Weterynaryjnej odnośnie obowiązku  zgłaszania  wszystkich znalezionych padłych dzików (szczątków) oraz odstrzelonych ( każdy rodzaj odstrzału) za pomocą aplikacji ZIPOD. Instrukcja obsługi aplikacji oraz pismo przewodnie zostało wysłane wszystkim kolegom na pocztę elektroniczną. Proszę o zapoznanie i stosowanie sie do wytycznych.

Aplikacja dostępna pod linkiem: www.wetgiw.gov.pl/zipod    ,    zipod.wetgiw.gov.pl:4443

Możliwość komentowania została wyłączona.


Wydrukowano w dniu: 2024-05-23 12:25:31 GMT