Dodane przez Bartłomiej Obecny

W związku z zapisami uchwały nr 582 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15.02.2023 w sprawie przyjęcia zmian w „Zasadach selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasadach postępowania przy ocenie zgodności odstrzału” Zarząd Okręgowy PZŁ w Szczecinie zgodnie z dyspozycją punktu numer 2 zawartą we wstępie przedmiotowej uchwały po otrzymaniu pozytywnej opinii RDLP w Szczecinie dokonuje zmiany w kryteriach dotyczącej jeleni szlachetnych – byków. Zmiana dotyczy części uchwały, odnoszącej się do osobników w wieku od 6 roku życia do 10 roku życia (5-9 poroże). W celu ochrony jakości populacji w treści uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej wykreśla się formy obustronnie koronnych dziesiątaków, a także dwunastaków z maksymalnie 3 odnogami w koronach:

Źródło: https://szczecin.pzlow.pl/uchwala-nr-2-07-2023-zarzadu-okregowego-pzl-w-szczecinie-z-dnia-24-lipca-2023-r/

Możliwość komentowania została wyłączona.


Wydrukowano w dniu: 2024-05-23 12:24:35 GMT