Dodane przez Bartłomiej Obecny

Komunikat dotyczący planowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzenia obowiązku zgłaszania przez myśliwych odstrzału lub odnalezienia padłego dzika za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego.


Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że propozycja wprowadzenia ww. obowiązku została zawarta w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu monitorowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i mający na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, które wydawane jest na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421). W trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych ww. projektu, Minister Klimatu i Środowiska zgłosił do niego uwagi, m.in. w zakresie planowanego nałożenia na myśliwych dokonujących odstrzałów dzików, w tym również odstrzałów sanitarnych, obowiązku zgłaszania tego faktu za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego pod rygorem pomniejszenia kwoty należnej z tytułu odstrzału dzika o 20% zwracając uwagę, iż przychyla się do tej propozycji z zastrzeżeniem, że dokonanie zgłoszenia w systemie informatycznym zastąpi ciążący na myśliwych obowiązek wypełniania papierowej dokumentacji w punkcie skupu.

Z powyższego oraz pism od weterynarii wynika , że mamy obowiązek stosować od 1 stycznia 2022 zgłoszenia każdego dzika (odstrzelony,padły) za pomocą dedykowanego systemu pod rygorem utraty 20% rekompensaty. Oczywiście system posiada niedogodności lokalizacji, więc najlepiej wskazywać miejsce za pomocą opcji „wskaż na mapie” . Proszę również kolegów którym takie zgłoszenia nie sprawiają kłopotu o pomoc tym kolegom , którzy nie radzą sobie z internetem lub nie posiadają urządzeń umożliwiających takie zgłoszenie.Proszę stosować się do zaleceń.

Możliwość komentowania została wyłączona.


Wydrukowano w dniu: 2024-06-25 02:09:36 GMT