Dodane przez Bartłomiej Obecny

Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór” zwołuje na dzień 26 maja 2024 roku o godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Waryńskiego 43 Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Prowizorium Budżetowe 2024

Możliwość komentowania została wyłączona.


Wydrukowano w dniu: 2024-05-23 01:09:19 GMT