|
|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
Przystrzeliwanie broni

Z A W I A D O M I E N I E

 


 

Zarząd Szczecińskiego Koła Łowieckiego „ Bór” informuje, że w dniu 29.03.2015 r. o godzinie 11:00 na strzelnicy w Pucicach odbędzie się przystrzeliwanie broni kulowej. Należy przystrzelać każdą posiadaną jednostkę broni kulowej. Przypominamy również o uchwale Walnego Zgromadzenia – „Warunkiem wydania upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego jest obecność i pozytywne zaliczenie przystrzeliwania broni organizowanego przez koło lub przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez instruktora strzelectwa myśliwskiego lub rusznikarza”.

Odstrzały na nowy sezon 2015/2016 wydawane będą na posiedzeniu zarządu w dniu 31 marca 2015 (wtorek) z zastrzeżeniem, że tylko tym myśliwym, którzy zwrócą wszystkie zaległe upoważnienia do wykonywania polowania za sezon 2014/2015 i nie mają zaległości finansowych wobec Koła ( telefon skarbnik 602-198-013).

 

Zarząd 16.03.2015 r. 16:48


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. 26 Kwietnia 57/37
71-126 Szczecin

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2019