|
|
|
|
|
 
Archiwum aktualności
Po Walnym Zgromadzeniu.

      26 kwietnia odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Szczecińskiego Koła Łowieckiego „Bór”. Frekwencja pozytywnie zaskoczyła, z 74 członków koła na obrady przybyło 59. Po wyborze przewodniczącego obrad, sekretarza zebrania oraz komisji skrutacyjnej odczytano protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, a poszczególni członkowie ustępującego zarządu przedstawili swoje sprawozdania. Następnie przyjęliśmy budżet na nowy sezon po czym nastąpił kulminacyjny punkt zebrania czyli wyboru zarządu na kadencję 2015-2020. Uzgodniono, że dokonamy wyboru prezesa a ten zaproponuje kandydatów na poszczególne funkcje w zarządzie. Kandydatami na prezesa byli Koledzy Waldemar Dobryłko oraz Marian Osękowski. W tajnym głosowaniu wygrał pierwszy z nich, który zaproponował następujące osoby na członków zarządu: łowczy Kol. Hubert Łaskawiec, skarbnik Kol. Klaudiusz Michnowicz, sekretarz Kol. Michał Rawluk, podłowczy obwodu 117 Kol. Tadeusz Szyszyło i podłowczy obwodu 263 Kol. Marian Osękowski. Po kolejnym tajnym głosowaniu wszyscy zaproponowani otrzymali pełne popracie wszystkich członków koła będących na sali. Następnie wybrana została komisja rewizyjna do której zaproponowano i wybrano 4 Kolegów: ustępującego prezesa Kol. Jarosława Zygała (przewodniczący), Zdzisława Świderskiego, Mirosława Kubickiego oraz Artura Turzańskiego. Ostatnią częścią wyborów był wybór delegatów na okręgowy zjazd, którymi zostali Koledzy Jarosław Zygała, Marian Osękowski i Waldemar Łaskawiec. Następnie przegłosowaliśmy uchwały ujęte w porządku obrad, Kol. Andrzej Mucho omówił strzelectwo w kole oraz bezpieczeństwo na polowaniach i zakończyliśmy obrady.


Kilka zdjęć w galerii

Poniżej tradycyjne podsumowanie autorstwa Kol. Andrzeja PyrczkaNowe wybory w KŁ Bór 2015 r.

Jak ten czas nam szybko zleciał,
znów wybory są przed nami.
Kandydatów do zarządu,
zgłaszano szybko stadami.

Prezes Jarek/* się wycofał,
więc wybory znów przed nami.
Kandydatem pierwszym Marian/**,
drugim Waldek/*** z finansami.

Który z dwójki będzie lepszy.
Zaznaczymy to głosami.
Jak wypadnie prezesura?
W praniu przekonamy się już sami.

Wygrał Waldek bez problemu.
Marian pierwszy gratulował.
Wymienili stanowiska,
zarząd się powoli dobrał.

Uczymy się demokracji,
dokonując zmian w uchwałach.
Ograniczeń trochę trzeba,
myśląc o pełnych odstrzałach.

No, wybory już za nami,
mamy zarząd trochę nowy.
Prezes i funkcyjny każdy,
do roboty już gotowy.

 

Kilka zdjęć w galerii
admin 27.04.2015 r. 20:10


Szczecińskie Koło Łowieckie Bór


ul. 26 Kwietnia 57/37
71-126 Szczecin

NIP: 852-18-20-744
Nr konta: 39 1050 1559 1000 0022 7135 6400

Koło Łowieckie Bór Szczecin © 2019